GeoArena - mötesplats geologi

Speakers Corner

Speaker's Corner är scenen där både allmänhet och konferensdeltagare välkomna att lyssna! Här bjuder vi på föredrag med intresse som går utöver något enskilt spår och som också kan vara av intresse för allmänheten.

Speaker's Corner blev en succé förra året. Antalet åhörare var stort. Och en del av de kontakter som knöts där kommer med största sannolikhet kommer ge positiva effekter för svenskt natur under lång tid framöver. Årets program är späckat och ser ut att bli minst lika spännande som förra årets.

Årets program

Moderator: Eva Jirner, SGU

Miljön och klimatet! Vad är naturligt? Vad är mänskligt?

Tisdag 14 oktober, 11.40-12.15

Naturen är i ständig förändring. En del förändringar är naturliga – andra är orsakade av människan. Genom trägen forskning och kartläggning blir vi allt bättre på att förstå vad som är naturligt förekommande processer och vilka som har orsakats av människan. I slutändan gör det oss allt bättre på att välja eventuella åtgärder om det uppstår problem.

 • Klimatändring - fakta och bedömningar
  Omfattande forskning har gett oss en hel del solid kunskap om hur klimatet förändrats under de gångna årtiondena och tidigare. Vi känner också de grundläggande fysikaliska lagar som styr klimatet. Men ändå råder det fortfarande stor osäkerhet när det gäller förutsägelser av framtidens klimat. Vad kan vi egentligen säga om framtidens klimat? Professor emeritus i meteorologi från Stockholms universitet Henning Rodhe vänder och vrider på en av våra viktigaste framtidsfrågor.
 • Sannolikhet för saltvatten i bergborrade brunnar – en nationell modell, Bo Thunholm, Sveriges geologiska undersökning
 • Forskning för en säkrare dricksvattenförsörjning, Lars Marklund, Tyréns AB

 forts. Tisdag 14 oktober, 13.40-14.00

 • Geokemisk atlas över Sverige – en karta över periodiska systemet i den svenska terrängen, Madelen Andersson, SGU
 • Beräkning av platsspecifikt riktvärde genom grundvattenmodellering, Hanna Zandin, WSP Environmental

Geologen – filmhjälte och vardagshjälte

Tisdag 14 oktober, 15.20-15.55

Geologi är ett extremt brett arbetsfält, och många gånger är geologen en hjälte i det tysta. Den som kartlägger jord, berg och grundvatten lägger grunden till hela vår förståelse; var finns våra resurser, varför är risken för naturkatastrofer större på vissa håll än på andra, hur påverkar våra utsläpp livet i olika biotoper? Här får höra mer om vad några av våra vardagshjältar jobbar med. Och ibland träder geologen faktiskt också fram som filmhjälte!

 • Geologen - en filmhjälte, Erik Sturkell, professor i geofysik, Göteborgs universitet
 • Danish groundwater mapping – geological information building and dissemination, Torben Bach, IGIS A/S
 • How do dioxin-contaminated sediments impact pelagic biota? Magnus Eriksson, SGI

 

Geologin och tekniken

Onsdag15 oktober, 12.25-13.00 

Geoteknik är en viktig del i det geologiska ekosystemet, och när kunskapen om tekniken samspelar med kunskaperna om geologin blir lösningarna så mycket bättre. Här får vi några spännande exempel på sådana samspel.

 • Erosionsskydd vid kraftverksdammar, Tiina Tarvis, Vattenfall Research and Development
 • Beskrivning av spricknätverk i hårt berg för injektering, Magnus Eriksson, SGI
 • Vattenverksamhet, anmälan för grundvattenbortledning, Sven Celander, WSP Environment
 • Strukturgeologins betydelse vid bygge i berg, Lars M Hansen, Golder Associates AB

2012 års program!