GeoArena - mötesplats geologi

Öppet spår

Spårledare: Otto Pile och Erika Ingvald 

I Öppet spår samlar vi sådant som vidgar våra vyer, inspirerar och ger aha-upplevelser. De där delarna av geologin som vi inte alltid tänker på till vardags, som geologin i rymden. Eller den geologi som vi kanske bara stöter på under semestern som geoturister. Och så förstås den där geologin som det borde finnas mer av i skolan. Men också nya metoder, sätt att tänka, arbeta och nätverka för att förstå och lösa gamla problem.

Tisdag 12.30-15.15, Onsdag 9.00-14.30 Programöversikt Abstractvolym

Geologi i skolan

Tisdag 12.30-13.30

Moderator: Anna Kim Andersson, Qi Media

Hur får vi barn och ungdomar att behålla intresset för vår spännande geologiska värld? Ett sätt att få kunskap och väcka lust för geologi är att ämnet i större utsträckning ingår som en naturlig del i skolan. Det finns goda exempel på hur detta kan göras för att inspirera både lärare och elever. Hur gjorde man i Norge? Hur kan vi göra här? 

 • Geofag - en del av naturfagfamilien i norsk skole, Merethe Frøyland, Norwegian Centre for Science Education, University of Oslo, Oslo, Norge
 • Student learning processes during geoscience fieldwork, Kari Beate Remmen, Norwegian Centre for Science Education, University of Oslo, Oslo, Norge
 • Geologi i skolan - en framtida verklighet? Elisabeth Einarsson, Lunds universitet, KVS vid KVA

Metoder som visualiserar, detekterar, effektiviserar

Tisdag 14.15-15.15

Moderator: Henrik Mikko, SGU

Nya metoder och beprövade metoder, smart använda i nya sammanhang kan öka kunskapen om geologi och geoteknik. Saneringen av förorenad mark och den fysiska planeringen är två områden där man tar man steget vidare med sådana metoder.

 • Resistivitet-IP för 3D-kartläggning av avfall och förorenad mark, Torleif Dahlin, Teknisk geologi, LTH
 • MaLaGa - 3D-visualisering av deponier med geoelektriska metoder, Håkan Rosqvist, Tyréns
 • Nedbrytningszoner för klorerade lösningsmedel kan detekteras med geofysik, David Hagerberg, Lunds Universitet
 • Markradar - effektivt komplement till geoteknisk undersökning, Jaana Gustafsson, Tyréns AB

Att göra verkstad av hållbarhet

Onsdag 09.00-10.15

Moderator: Jenny McCarthy

Idag talas mycket om hållbarhet. Men vad innebär begreppet? Och hur implementera hållbarhet i det dagliga arbetet? Hur gör vi till exempel verkstad av Sveriges Miljömål? Löser vi uppgifterna på rätt sätt eller kan jobbet göras annorlunda? Forskar vi om rätt saker? På rätt sätt?

 • Hållbarhetsbegreppet ur SGUs synvinkel, Helena Dahlgren, SGU
 • Var med och påverka förvaltningen av grundvattnet! Carola Lindeberg, Vattenmyndigheten Södra Östersjöns vattendistrikt
 • Finns det bekämpningsmedel i mitt dricksvatten? Maria Åkesson, Lunds Universitet
 • Tidsbegränsade tillstånd för grundvattenuttag, Anna Karin Rasmussen, Lst Skåne

Rymdgeologi

Onsdag 11.00-12.15

Moderator: Anna Kim Andersson, Qi Media

Kunskapen om andra planeters geologi växer ständigt. Vilka möjligheter har vi att lära oss om geologiska processer på vår planet genom att studera processerna på andra planeter. Hur med livet på andra planeter? Och är det möjligt för oss att dra nytta av andra planeters naturresurser? Denna session hålls på svenska. This session will be held in Swedish.

 • Serpentinization of mafic rocks on terrestrial planets, Nils Holm, Geokemi, Stockholms universitet, Stockholm, Sverige
 • Transient liquid water in recent geologic history on planet Mars, Andreas Johnsson, Department of Earth Sciences, University of Gothenburg
 • Jakten på organiska molekyler på Mars, Sandra Siljeström, Kemi, Material och Ytor, SP Sveriges Teknikska forskningsinstitut, Borås, Sverige

Geoturism

Onsdag 13.15-14.30

Moderator: Stefan Pettersson, marknadschef, Destination Uppsala

Geologins attraktionskraft i besöksnäringen intresserar allt fler. Geologiska besöksmål lockar, eggar och triggar fantasin hos besökaren och ger vingslag från jordens utveckling. Förknippade med kultur, och industrihistoria, botanik och friluftsliv har geologiska besöksmål potential att nå en bred publik.

 • Meteorum Touch The Universe, Thomas Jacobs, Rättviks Kommun och Agneta A. Westerdahl, Länsstyrelsen Dalarna
 • Att främja gruvturism i attraktiva natur- och kulturmiljöer, Ove Bengtsson, Kulturmiljöavdelningen, Riksantikvarieämbetet, Stockholm, Sverige
 • Gruvan mitt i byn, Ingemar Beiron, Qvarnstensgruvan Minnesfjället
 • Svensk geopark - ett steg på vägen, Linda Wickström, SGU

Till de andra spåren: