GeoArena - mötesplats geologi

Om GeoArena

Nedräkningen har startat...

Sveriges geologiska undersökning (SGU) arrangerar Geoarena 2014 - mötesplats geologi. Konferensen går av stapeln den 13 till 15 oktober. GeoArena är till för alla som jobbar med geologi i någon form. Konferensen stärker och skapar nätverk för alla som berörs av geologi, inspirerar och leder till ny kunskap.

När och var?

Måndagen den 13 oktober drar vi igång, på UKK i Uppsala, med ice breaker i GeoExpo, GeoArenas utställning. Den officiella invigningen äger rum förmiddagen den 14 oktober och konferensen pågår i två hela dagar. Den avslutas sen eftermiddag den 15 oktober.

Hur?

Med föredrag, utställningar, exkursioner, sociala events, prisutdelningar och mingel lär vi oss av varandra, skapar nätverk och får nya idéer. För dig som vill anmäla dig som utställar kommer mer info inom kort. Nytt för i år är att det är möjligt att anmäla föredrag till de olika sessionerna.

Sagt om GeoArena 2012:

"Innehållet i de sessioner som jag avnjutit har varit intressant och relevant även för en icke-geolog."

Vad?

Liksom förra gången kommer GeoArena omfatta ett antal parallella spår med föredrag. Det kommer till exempel att handla om vårt grundvatten, om hur man bäst hanterar förorenade områden, om hur man planerar för ett hållbart samhälle, om havets geologi, och om hur hanterar all geologisk information så det kommer till så stor användning som möjligt. Öppet spår blev en succé 2012. Denna gång vidgar vi vyerna med bland annat rymdgeologi. Dessutom kommer det att ha gått ett och ett halvt år sedan Sverige fick sin nationella mineralstrategi. På GeoArena 2014 får vi en statusuppdatering. Hur långt har man kommit med implementeringen?

Varför?

Idag är geologin en stor och viktig pusselbit för utvecklingen av vårt samhälle. Många berörs, kunskap behövs för att kunna fatta kloka beslut och göra bra insatser. SGU arrangerar GeoArena för att låta dem mötas, som kommer i kontakt med geologi i sin yrkesvardag, bygga nätverk, byta kunskaper med varandra och för att föda nya idéer.

Vem?

På GeoArena träffas studenter, forskare, handläggare, politiker, människor från företag, universitet, intresseorganisationer och från myndigheter på lokal, regional, nationell och internationell nivå - och byter tankar, kunskaper och idéer. Förra året deltog över 550 personer. Kom du också!

Sagt om GeoArena 2012:

"Mycket bra och blandad uppslutning från olika delar i industri, organisationer, myndigheter och andra intressenter. Bra temaspår. Givande diskussioner och bra föreläsningar/föreläsare."

Välkommen!

Erika Ingvald, Åse Wästberg och Bitte Johansson, SGUs Projektledning

Priser och anmälan!