GeoArena - mötesplats geologi

Grundvatten

Spårledare: Charlotte Defoort

Tisdag 12.30-17.00 Programöversikt Abstractvolym

En trygg dricksvattenförsörjning

12.30-13.30

Moderator: Jakob Levén, SGU

I april  2016 ska den stora statliga utredningen En trygg dricksvattenförsörjning vara färdig. Den tar bland annat upp frågor om samordning myndigheterna emellan, krisberedskap, vattentäkternas skydd och nya utmaningar i ett förändrat klimat. Hur är det med grundvattnet – planering, skydd och risker?

 • En trygg dricksvattenförsörjning - lägesrapport från Dricksvattenutredningen, Folke K Larsson ersätter Gunnar Holmgren, Dricksvattenutredningen
 • Samordning för dricksvatten - vägen framåt, Per-Erik Nyström, Livsmedelsverket och Nationellt nätverk för dricksvatten
 • Utmaningar för en VA-huvudman, Lena Bladh, Gästrikevatten

Geoenergi - är det ok överallt?

14.15-15.15

Moderator: Peter Dahlqvist, SGU

Geoenergi – solenergi lagrad i marken - blir en alltmer populär förnybar energikälla. Den används för mer än 370 000 villor, hundratals flerbostadshus, industrier, varuhus, kontorshus och restauranger. Det borras i runda tal 30 000 energibrunnar varje år.  Men är det ok överallt? Vilka bedömningsgrunder används, vilka planerings- och kunskapsunderlag finns och vilka används vid exempelvis konkurrerande markanvändning?

 • Geoenergi – ett bra sätt att använda marken, Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum
 • Grundvattenskydd och geoenergi, Anna-Karin Rasmussen, Länsstyrelsen Skåne och Göran Risberg, SGU ersätter Daniel Melin, Länsstyrelsen Uppsala
 • Geoenergi i våra akvifärer - samhällsplanering och energilösningar,
  Malva Abugor-Ahlkrona, WSP Environmental

"Mineralvatten" – mineralutvinning och miljöpåverkan

16.00-17.00

Moderator: Joanna Rose, Forskning och Framsteg

En session tillsammans med hållbarhetsspåret.

Hur ser miljöpåverkan på vårt grundvatten och ytvatten ut vid mineralutvinning? Hur hanteras detta i minerallagen och miljöbalken? Är kraven desamma på de gruvor som öppnar idag jämfört med de gruvlämningar som finns kvar från vår historia och innan år 1969 då Sverige fick sin första egentliga miljölagstiftning?
Experter från mineralsidan, vattensidan och juridiken reder ut begreppen och klargör vad som gäller och vilka vägar som finns att gå när olika intressen står mot varandra. Hur jobbar vi idag och hur borde vi jobba?

 • Vattenhantering – en viktig fokusfråga för Boliden, Emma Rönnblom Pärson, Boliden

 • Vatten inte bara en VA-fråga: Påverkan och Effekter - Myndighetsstöd vid bedömning, Bengt Fjällborg (HaV) och Björn Holgersson (SGU)

 • Samspelet mellan minerallagen och miljöbalken - en riktig utmaning,
  Pia Pehrson, Foyen Advokatfirma

 • Öppen diskussion / frågestund

Till de andra spåren: