GeoArena - mötesplats geologi

GeoArena för lärare

Två dagar om geologi i Uppsala

Geologi är en av de fem stora naturvetenskaperna. Det är ett ämne som handlar om de globala miljöfrågorna, om naturkatastrofer och vår försörning av råvaror, till samhälls- och havsplaneringe, vatten- och materialförsörning, dinosaurier och geologi på andra planeter. Men än finns inte geologin som eget ämne i de svenska skolorna. Den nya läroplanen ger dock stora möjligheter för dig som lärare att ta in geologiska frågor i undervisningen. Det gäller bara att komma på hur!

I anslutning till GeoArena vill vi få lärare från hela Sverige att hitta till Uppsala genom en lärardag om geologi. Genom intressanta föredrag men också konkreta övningar kommer vi att visa hur geologi kan användas i undervisningen – relaterat till målen i den befintliga läroplanen. Vi planerar också att under lärardagen ta en rundtur i ”det geologiska” Uppsala för att ge ytterligare inspiration.

Lärardagen kommer att hållas måndagen 13 oktober, i anslutning till GeoArena. Du som lärare är också välkommen att under tisdagen delta GeoArena.

Här  hittar du programmet för lärardagen!

Pris: 1500 kronor

Tid: Måndagen den 13 oktober (på SGU) och tisdagen den 14 oktober (på UKK).

Stipendier: Du som lärare kan ansöka om att få deltagaravgiften till "GeoArena för lärare" gratis. Du betalar själv resa och övernattning. Skicka din ansökan till Erika Ingvald, per e-post, och ange vilken skola du jobbar på, kommun och ditt skäl till varför du vill delta. Först till kvarn gäller!

Just nu finns 20 fria platser - tack vare att SGU satsar på våra lärare! 

Till anmälan!