GeoArena - mötesplats geologi

Bokade partners och utställare

Per den 30 juni 2014 

PARTNER

 Monter

Sveriges geologiska undersökning O1

Tyréns

P03

Utställare

 

Geosigma AB

U01

Statens Geotekniska Institut

U02
Nationella nätverket för dricksvatten, Livsmedelsverket U03
Geologiska Föreningen U04
Atlas Copco Welltech AB U05
Vattenfall Research and Development U06
Actlabs Finland U08
WSP Sverige AB U11
ECDS (Environment Climate Data Sweden) M01
I-GIS A/S M02
Geodata - Sverige bit för bit M03

Microbial Analytics Sweden AB

 M04

CBI

M05

Evolutionsmuseet, Uppsala universitet