GeoArena - mötesplats geologi

Bidra till att sprida kunskap

Stötta lärares och studenters deltagande

Lärarna är viktiga inspiratörer och kunskapsförmedlare till de som är vår framtid, barnen och ungdomarna. Med geologi i skolan kan lärarna bidra till ett ökat intresse, ökade kunskaper och i förlängningen fler sökande till våra geovetarutbildningar. Och de studenter som redan sökt sig till geologin är våra framtida kollegor.

Nu kan din organisation bidra till att sprida kunskapen om geologi till våra viktiga lärare och studenter, och bidra till att de kan bygga och förstärka sina nätverk genom att köpa lärar- och studentpaket.

Studentbiljetterna berättigar till deltagande under hela konferensen. För lärarna har vi designat program som särskilt möter deras behov.

Mer om "GeoArena för lärare" här!

Lärarpaket - 5 deltagare
- Måndag "Lärardag" på SGU, Ice breaker
- Tisdag deltagande i GeoArena inkl. tillträde till GeoExpo och posterutställningen.
- Konferensväska med program och deltagarlista
- Lunch och kaffe/te i pauserna måndag och tisdag

7 500 :-

Lärarpaket - 10 deltagare

- Måndag "Lärardag" på SGU, Ice breaker
- Tisdag deltagande i GeoArena inkl. tillträde till GeoExpo och posterutställningen.
- Konferensväska med program och deltagarlista
- Lunch och kaffe/te i pauserna måndag och tisdag

14 000 :-

Studentpaket - 5 deltagare

- Tillträde till föreläsningar tisdag och onsdag
- Ice breaker
- Tillträde till GeoExpo och posterutställningen
- Konferensväska med program och deltagarlista
- Lunch och kaffe/te i pauserna tisdag och onsdag

5850 :-

Studentpaket - 10 deltagare

- Tillträde till föreläsningar tisdag och onsdag
- Ice breaker
- Tillträde till GeoExpo och posterutställningen
- Konferensväska med program och deltagarlista
- Lunch och kaffe/te i pauserna tisdag och onsdag

10 000 :-

 

När du köpt ett paket öppnar vi för möjligheten för studenter och lärare att ansöka om att få sin deltagaravgift sponsrad.

Om du skulle vilja stötta namngivna studenter eller lärare så meddelar du oss det när bokat ett paket.  

För mer information, kontakta:

Erika Ingvald: erika.ingvald@sgu.se