GeoArena - mötesplats geologi

Anmälan av abstracts

I år kan du som vill tala på GeoArena anmäla intresse genom att skicka in abstract. Det gäller också dig som vill visa ditt arbete i GeoArenas posterutställning, och dig som är inbjuden som talare. 

När du anmäler ditt abstract väljer du det av GeoArenas spår som ditt abstract passar bäst i. Här hittar du mer information om respektive spår:

I flera av spåren finns internationella inslag med globala utblickar och internationella gäster.

Följande gäller för abstracts:

Abstract titel Max 75 tecken (exkl. blanksteg)
Abstract text Max 1500 tecken (inklusive blanksteg)
Presentationstyp Inbjuden talare, muntlig presentation, poster, muntlig/poster, Speaker's Corner
Deadline Absolut sista dag för inlämning: 11 juni!

 

Till anmälan av abstracts.

Frågor angående abstracts:

abstracts-sweden@mci-group.com