GeoArena - mötesplats geologi

En spännande mix av människor och kunskap

Den 13 - 15 oktober arrangerade SGU ”GeoArena 2014 - mötesplats geologi” i Uppsala. Temat Hållbarhet genomsyrade hela evenemanget, från invigningen till finalen.

För andra gången arrangerade SGU "GeoArena 2014 -  mötesplats geologi”. Att temat var hållbarhetLena Söderberg och Glenn Nolan i spännande samtal. genomsyrade hela evenemanget, från invigningen till finalen. Historikern Dick Harrison berättade i sitt invigningstal om hur gruvnäringen lade grunden för och bidrog till att utveckla Sverige som ekonomiskt och socialt hållbar nation över 100 år och Glenn Nolan, tidigare chief för Missanabie first nation, om vad samma näring betytt för den ekonomiska och sociala hållbarheten för ursprungsbefolkningarna i Canada.

Under Geologiska rummet fick vi höra Carola Gunnarsson, SKL, berätta om behovet av planeringsunderlag för att möta kraven på hållbarhet - när man på samma gång har att ta hänsyn till månghundraåriga miljöskulder och skogsbränder av sällan skådad magnitud. Martin Jakobsson, Stockholms universitet, efterlyste en öppnare tillgänglighet på viktig information. ”Vi kan inte fortsätta hemligstämpla naturen.” Johan Kuylenstierna, SEI, lyfte behovet av systemtänkande på global nivå för framtida generationers skull. Och Anton Löf lyfte behovet av att ge tredje världen samma möjligheter som de vi har i västvärlden idag. Och Oscar Alarik, Naturskyddsföreningen, utmanade etablissemanget att börja tänka mer innovativt istället för att tryggt hålla fast vid gamla, förlegade tankesätt.

Däremellan hölls föredrag och panelsamtal om allt ifrån sanering av förorenade områden, dricksvattenförsörjning, marina strategier och blå tillväxt, återvinning, och hur samhället står rustat att möta de stora behoven av en utvecklad infrastruktur i samband med urbaniseringen. Uppsala läns landshövding Peter Egardt berättade exempelvis om hur Mälardalsregionen står rustad för en tillväxt på 800 000 människor de kommande 20 åren.Arrangemanget innehöll även tankekittlande sessioner om rymdgeologi och geoturism för att vidgar vyerna.

Årets Geolog Daniel Conley tog emot sitt pris av Geosektionens (Naturvetarna) ordförande Pia Hansson och priset Geologiskt Arv 2014 överlämnades till Bjurälvens karstlandskap och Strömsunds kommunchef Anders Andersson samt naturguiden Gunnel Fredriksson.SGU riktar ett stort tack till alla utställare, talare, moderatorer och deltagare som bidrog till intressanta samtal, ny kunskap och givande möten under och mellan sessionerna. Vår förhoppning är att detta bidrar till nya idéer och nya samarbeten för ett mer hållbart samhälle.Här hittar du all dokumentation från konferensen.


Grundvattendagarna 2015

Nästa stora evenemang som SGU genomför blir Grundvattendagarna 2015, i Göteborg, 13-14 oktober. Då är det övergripande temat "Grundvatten och samhällsplanering" och konferensen är ett samarbete mellan SGU, Chalmers, Göteborgs universitet, Havs- och vattenmyndigheten och Trafikverket.

Vad vill du att vi ska ta upp då? Har du kanske något intressant att dela med dig av? Hör i så fall av dig till grundvattendagarna@sgu.se.

Och håll utkik efter mer information på www.sgu.se.

Varmt välkomna då!


Gruvfru och ursprungsbefolkning invigde hållbar GeoArena

Dick Harrison, foto: Arild VågenHistorieprofessorn, Augustpris-vinnaren, sommarprataren och På spåret-vinnaren Dick Harrison inviger den 14 oktober GeoArena 2014 tillsammans med Glenn Nolan, president för världens största branschorganisation för gruv-och prospekteringsindustrin, PDAC (Prospectors and Developers Association Canada). Nolan tillhör Missanabie Cree First Nation och var dess chief mellan 2001 och 2010.

Harrison kommer att berätta om Gruvfruns gåvor och faror. Glenn NolanHur järn, koppar och silver formade den svenska nationen där han ger oss inblick i vad kunskaperna om geologi och gruvnäring betytt för Sveriges utveckling. Nolans föredrag bär titeln Getting it Right – Respectful and Meaningful Engagement with Indigenous Communities. Här delar Nolan bland annat med sig av sina erfarenheter från sitt nuvarande arbete som Vice President Aboriginal Affairs på gruvbolaget Noront Resources.

Översiktligt program


En hållbar mötesplats i Uppsala

GeoArena 2014 har hållbarhet som röd tråd. Här möts universitetsvälden, myndighetsvärlden och politikerna och diskuterar havet, grundvattnet, den fysiska planeringen, mineralresurserna, saneringen av förorenade områden, datatillgänglighet när samhället behöver, geoturism, geologi i skolan och mycket annat. Väl mött på Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala torg 1, i Uppsala den 13-15 oktober, 2014.


Logotyp: Tyréns                      


2012 års konferens hittar du här »